ควรเริ่มตรวจมะเร็งเต้านมตั้งแต่เมื่อไร ?

ตรวจมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็น โรคที่พบได้ในคนทุกวัย และความเสี่ยงจะสูงขึ้นเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ผู้หญิงควรเริ่ม ตรวจมะเร็งเต้านม ได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยตรวจด้วยตัวเองทุก ๆ เดือนและควรไปตรวจกับแพทย์ทุก ๆ 3 ปี

หากมีอายุ 40 ปีขึ้นไปก็ควรไปตรวจเต้านมทุกปีโดยตรวจกับแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนร่วมกับการตรวจแมมโมแกรมทุก 1-2 ปีด้วย

ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็ง ควรเริ่มตรวจหามะเร็งในช่วงอายุลบจากอายุของญาติคนนั้น 10 ปี เช่น หากญาติใกล้ชิดป่วยด้วยมะเร็งเต้านมตอนอายุ 45 ปี ก็ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุ 35 ปี เป็นต้น ส่วนผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ความถี่ในการเข้ารับการตรวจจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น