การติดตามคนหาย

การติดตามคนหาย ประเภทแชทอินเทอร์เน็ต ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

การติดตามคนหาย ประเภทแชทอินเทอร์เน็ต ทำได้ยังไง ?

ในยุคสมัยนี้ อินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาท ในชีวิตประจำวัน ของทุกคน เป็นอย่างมาก มันเลยค่อนข้าง ที่สะดวก ในการสื่อสาร และง่าย ต่อการชักจูง ล่อลวง ซึ่งจุดนี้ ทำให้ เกิดช่องว่าง ในการก่อ อาชญากร มากขึ้น อีกด้วย

คนที่ติดแชทไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต โดยส่วนใหญ่ จะมีพฤติกรรม ที่แสดงชัด ออกมา ให้เห็น คือ การที่คนหาย จะมีพฤติกรรม การเล่นอินเทอร์เน็ต ที่นาน มากผิดปกติ และส่วนใหญ่ จะเป็นใน ช่วงเวลากลางคืน จ้างนักสืบ

 

กระบวนการติดตามหาคนหาย

1. หาข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับคนหาย

เมื่อคนหาย จากสาเหตุ การติดแชทไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ได้หาย ออกจากบ้าน เบื้องต้น ครอบครัว หรือญาติคนหาย ควรตรวจสอบ ทรัพย์สิน รูปพรรณ และเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่ผู้หาย สวมใส่ ก่อนที่จะ หายไป เป็นอันดับแรก

เพื่อนำข้อมูลดังกล่าว มาเป็น จุดสังเกตคนหาย และเป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการติดตามคนหาย การตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าว ควรเริ่ม จากบุคคล ซึ่งเป็น ผู้พบเห็น คนหาย ครั้งสุดท้าย เพื่อให้ทราบข้อมูล ในส่วนรูปพรรณ และเสื้อผ้า ที่ผู้หาย สวมใส่ เป็นครั้งสุดท้าย

 

การติดตามคนหาย

 • การหาเบาะแส จากห้องนอน ของคนหาย
  • ตู้เสื้อผ้าของคนหาย คือ ตรวจสอบว่า คนหาย มีการเก็บเสื้อผ้าไปด้วย หรือไม่ เพราะว่า การเก็บเสื้อผ้า แสดงออก ได้ถึง การเตรียมตัว มาเป็นอย่างดี ของคนหาย

ถ้าคนหาย ไม่ได้เก็บเสื้อผ้า ไปเลย ควรตั้งประเด็น สาเหตุการหายไป ในกรณีอื่น ๆ ด้วย เช่น การเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน กับคนหาย

  • สมุด หนังสือ ของคนหาย คือ ตรวจสอบ สมุดหนังสือเรียน ของคนหาย อาจจะ ทำให้พบ เบาะแสสำคัญ ในการติดตามคนหายเพราะคนหาย อาจจะ เคยจดหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ที่อยู่ หรือชื่อคนที่รู้จักกัน ทางแชทไลน์ไว้ ในเอกสารเหล่านั้น ซึ่งจะทำให้ ครอบครัว ทราบเบาะแส เพิ่มเติม ในการติดตามคนหาย
  • จดหมายที่คนหาย อาจจะเขียนลา คือ ตรวจสอบ ห้องนอน หรือบริเวณที่คนหาย ใช้พักผ่อน เป็นประจำ ซึ่งคนหาย อาจจะทิ้งข้อความ ที่เขียนลาไว้ ให้ครอบครัว

โดยหลักฐานดังกล่าว อาจจะ เป็นเบาะแส ในการชี้ว่า คนหาย หายออกจากบ้าน ไปเพราะสาเหตุใด และอาจจะเชื่อมโยง กับแนวทาง การติดตามคนหาย

  • การสืบค้นเบาะแสจากบุคคลแวดล้อม ถือว่าเป็น การหาเบาะแสสำคัญ ในการติดตาม คนหาย จากการติดแชทไลน์ ทางอินเทอร์เน็ต

ถ้าหากว่า คนหายไป ในลักษณะ ติดแชทไลน์ อาจจะเคยเล่าข้อมูล ให้เพื่อนสนิท ฟังว่า กำลังคบหา หรือพูดคุยกับใคร ทางอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะ เคยเล่าให้ฟังว่า มีใคร ในอินเทอร์เน็ต นัดไปเจอ ก็ได้

  • สมาชิกในครอบครัว เป็นบุคคลที่มีความสนิทสนม และใกล้ชิด กับคนหาย มากที่สุด โดยอาจจะเล่า หรือระบาย เรื่องราวต่าง ๆ ให้ฟัง ซึ่งข้อมูลตรงจุดนี้ อาจจะนำมา เป็นเบาะแสได้

2. การแจ้งความคนหาย ที่สถานีตำรวจ

  • การเตรียมเอกสาร ก่อนไปแจ้งความคนหาย ที่สถานีตำรวจ เป็นสิ่งจำเป็น ที่ทางครอบครัว คนหาย ต้องเตรียมข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ไปให้พร้อมก่อน การ ไปแจ้งความ หรือประสานงาน ขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเอกสาร ที่ครอบครัวคนหายต้องนำไปสำหรับการแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจประกอบด้วย

เอกสารของผู้แจ้ง เอกสารของผู้หาย
บัตรประจำตัวประชาชน (หรือ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
บัตรประจำตัวข้าราชการ (หรือ) สำเนาทะเบียนบ้าน
หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) ภาพถ่ายคนหาย (ภาพที่ใหม่ล่าสุด)
สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร (กรณีเด็ก)

 

  • การเตรียมข้อมูล ก่อนการไปแจ้งความคนหาย ที่สถานีตำรวจ มีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทราบข้อมูล ทั้งหมด เกี่ยวกับคนหาย เพื่อเป็นเบาะแส ในการติดตามคนหาย

โดยข้อมูล ที่ครอบครัวคนหาย จำเป็นต้องทราบ คือ เหตุการณ์ ก่อนที่คนหาย จะหายไป ข้อมูลจากบุคคล ที่พบเห็นผู้หาย เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้ทราบเบาะแสล่าสุด ว่าคนหาย เดินทางไปในทิศทางใด

  • การแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจ เป็นขั้นตอนแรก ที่ครอบครัวของคนหาย ควรไปดำเนินการ หลังจาก เตรียมข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

เพราะว่า คนหาย ในลักษณะนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นเด็ก ซึ่งไม่มีวัยวุฒิ และวุฒิภาวะ ในการดำรงชีวิต และยัง มีความเสี่ยง ที่เด็ก จะถูกชักจูง หรือล่อลวงไป เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อีกด้วยดังนั้นการ

3. การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของคนหาย

การติดตามคนหาย ในกรณี การติดเล่นแชทไลน์ ทางอินเทอร์เน็ตนั้น ควรเริ่มจาก การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ ของคนหาย เพราะว่า อาจจะ มีข้อมูล ที่เชื่อมโยง กับบุคคล ที่ติดต่อพูดคุย กับคนหาย ทางโทรศัพท์

คนหาย อาจจะ เคยแลกเปลี่ยน หมายเลขโทรศัพท์ กับผู้ที่พาคนหายไป ซึ่งการตรวจสอบ ข้อมูลทางโทรศัพท์ มีทั้งประเภท ที่ครอบครัวคนหาย สามารถขอตรวจสอบ กับผู้ให้บริการได้เอง กับประเภทที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องดำเนินการตรวจสอบให้

  • การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์บ้าน คือ การขอตรวจสอบ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ย้อนหลัง ของหมายเลขโทรศัพท์บ้าน เพราะว่า คนหาย อาจจะใช้โทรศัพท์บ้าน ในการติดต่อพูดคุย กับบุคคล ที่เล่นแชทไลน์ด้วยกัน
  • การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์PTC โทรศัพท์PTC คือ โทรศัพท์ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยม ในหมู่วัยรุ่น เพราะว่า มีค่าบริการ ที่ไม่ค่อยแพง

ซึ่งถ้าคนหาย มีประวัติการใช้โทรศัพท์PTC หรือมีโทรศัพท์PTC ติดตัวไปด้วย ก็จะทำให้ ครอบครัวคนหาย ทราบว่า คนหาย มีการติดต่อพูดคุย กับใครบ้าง

การตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์พีซีที ของคนหาย ที่ทางครอบครัว สามารถ ไปขอตรวจสอบ ข้อมูลดังกล่าว ได้ด้วยตนเอง โดยนำหลักฐาน ดังนี้

-หนังสือขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจ

-สำเนาใบแจ้งความเอกสารหลักฐาน

 

การติดตามคนหาย

 

4. การตรวจสอบข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ตของคนหาย

คนหาย ในประเภทนี้ มีพฤติกรรม การแชททางอินเทอร์เน็ต เบาะแส ในการติดตามคนหาย จึงสามารถ สืบค้น ได้จากอินเทอร์เน็ตด้วย โดยครอบครัวคนหาย ต้องหาข้อมูล เกี่ยวกับ อีเมล์ของคนหาย ว่าคนหาย ใช้อีเมล์ใด ในการแชท พูดคุยกับเพื่อน ทางอินเทอร์เน็ต

 

5.การตรวจสอบไปยังสถานที่ซึ่งคาดว่าคนหายอาจจะไป

บ้านเพื่อน คือ สถานที่หนึ่ง ซึ่งคนหาย อาจจะไปขออาศัยอยู่ด้วย โดยปกติแล้ว จะอยู่ไม่นานนัก และจะเปลี่ยนไป นอนบ้านเพื่อนคนอื่น ๆ วิธีการตรวจสอบ ควรไปที่โรงเรียน ของคนหาย เพื่อสอบถาม ที่อยู่ของเพื่อน จากอาจารย์ประจำชั้น

 

6.หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วน

– กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-2513-32180 , 0-2511-4874

– ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี กองบัญชาการตำรวจนครบาล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-3892-3

 

7.หน่วยงานที่ครอบครัวคนหาย ควรไปติดต่อ เพื่อติดตามคนหาย

โรงพยาบาล คือสถานที่ ซึ่งคนหาย อาจจะได้รับ การส่งตัว ไปรักษา เนื่องจาก ประสบอุบัติเหตุ หรือถูกคนร้ายทำร้าย หรือไม่ใช่กรณีติดแชทไลน์เลย ตั้งแต่แรก แต่คนหาย อาจจะประสบอุบัติเหตุ ในระหว่างช่วงเวลานั้น พอดี และไม่มีใครทราบ

ดังนั้น ครอบครัวคนหาย จึงควรเรียงลำดับ รายชื่อโรงพยาบาล ใกล้บ้าน ทั้งหมด ตลอดจน โรงพยาบาลในเขต ใกล้เคียง ทุกแห่ง แล้วให้โทรศัพท์ ไปสอบถาม ยังฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลนั้น ๆ

แผนกนิติเวช ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ถือว่าเป็น อีกสถานที่หนึ่ง ที่ครอบครัวคนหาย ควรไปตรวจสอบข้อมูล เกี่ยวกับ ผู้เสียชีวิต เนื่องจากมีผู้เสียชีวิตหลายราย ที่ได้รับ การนำร่างมายังแผนกนิติเวช ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ

Related Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น